Ubytovací podmínky je povinen dodržovat každý host hotelu BRADA:

 • Check-in 14:00-18:00
 • Check-out do 10:00
 • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen při příchodu předložit svůj občanský průkaz, nebo platný cestovní pas.
 • Za peníze a cenné předměty odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, pokud byly uloženy do hotelového trezoru
 • Ve všech prostorách hotelu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 • Bez souhlasu příslušné osoby hotelu (majitel, recepční) nikdo nesmí přesouvat zařízení pokojů a společných prostor.
 • Host nesmí ze své vlastní iniciativy provádět jakékoli opravy, zásahy do elektrické sítě či jiných rozvodů
 • V hotelu je zakázáno používat vlastní elektrické či elektronické spotřebiče jako např. rychlovarná konvice, ohřívače a jiné, vyjma těch, které slouží k osobní hygieně (el. Kartáček, fén, kulma, žehlička na vlasy, apod.).
 • Host je povinen při odchodu z pokoje zkontrolovat pokoj za účelem zapomenutí věcí, zavřít okna, vodovodní baterie a zhasnout světla.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 15ti let bez dozoru a to ani ve venkovních prostorách hotelu
 • V době od 22:00 do 06:00 jsou hosti povinní dodržovat noční klid, v této době se hlavní dveře hotelu zamykají, klíč od hlavních dveří je připojen ke klíči od pokoje (pokud tomu tak není, obraťte se na recepci hotelu)
 • Zapůjčené hotelové věci (různé hry, nářadí, atd.) se nesmí brát na hotelový pokoj a vždy se musí řádně vrátit na recepci hotelu.
 • Ubytovací zařízení zajistí při zranění ubytovaného v prostorech hotelu poskytnutí lékařské péče a v případě potřeby převoz do nemocnice.
 • Vstup zvířat je do hotelu ZAKÁZÁN, vyjma výslovného povolení majitele.
 • Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů. Na částku zaplacenou jako úhradu škody musí vydat ubytovací zařízení doklad. Hotelový pokoj se při příjezdu hosta předává čistý a plně vybavený dle provozu hotelu. Před odjezdem ubytovaného se pokoj zkontroluje příslušnou osobou (pokojská, recepční, majitel), stav pokoje nahlásí na recepci, a pokud bude něco zničeno či odcizeno, bude ubytovanému vystavena pokuta za poškozenou věc ve výši ceny té dané věci.
Hotel BRADA v Jičíně hodnocení